Useful Links

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

University-of-Sunderland

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του DEI College σε συνεργασία με το University of Sunderland, έχει στόχο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών σε τομείς που θα οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, αξιοποιώντας ένα διεθνώς καταξιωμένο τίτλο σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν μια δυναμική και ισορροπημένη αναλογία διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, εξοπλίζοντας τους μελλοντικούς αποφοίτους με πολύτιμες πρακτικές γνώσεις απευθείας από το χώρο της αγοράς, ηγετικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντισυμβατικό τρόπο σκέψης και καινοτόμα κριτική ικανότητα, προσανατολισμό στις λύσεις, επιχειρηματικό πνεύμα και μια παγκοσμιοποιημένη και εξωστρεφή οπτική. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA είναι ιδανικό για αποφοίτους που επιθυμούν ένα διεθνώς καταξιωμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με άμεση προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει μια δυναμική και ισορροπημένη αναλογία διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, εξοπλίζοντας τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με τα απαραίτητα εφόδια.

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα MBA:

Το πρόγραμμα MBA απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν πολύτιμες πρακτικές γνώσεις απευθείας από το χώρο της αγοράς
 • Επιδιώκουν να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και τις γνώσεις τους πάνω σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις
 • Επιθυμούν να αποκτήσουν τις ποιοτικές και ποσοτικές γνώσεις που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων
 • Θέλουν να αποκτήσουν μια εξωστρεφή οπτική του επιχειρηματικού κόσμου αποσκοπώντας σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας

Δομή του Προγράμματος

 • Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες και η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

  Τα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

 • Strategic Leadership for a Sustainable Future-Στρατηγική Ηγεσία για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Οι σπουδαστές θα διδαχθούν θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικές με την ηγεσία και στη συνέχεια θα τις εφαρμόσουν σε στρατηγικά και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες στον ψηφιακό και παγκόσμιο εργασιακό χώρο του μέλλοντος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα κατανοήσουν το δικό τους στυλ ηγεσίας και θα εντοπίσουν πεδία κατάλληλα για μελλοντική ανάπτυξη στο πλαίσιο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

 • International Business in Context- Διεθνής Επιχειρηματικότητα – Πλαίσιο

Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τις ευκαιρίες και προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής επανάστασης. Θα αναπτύξουν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τρέχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Θα αναλύσουν κριτικά προσεγγίσεις σχετικές με την ηγεσία και τη διοίκηση σε ένα διεθνές πλαίσιο, προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες στη διαχείριση stakeholders και στη ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

 • Digital Enterprise and Innovation- Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στη φύση της βιώσιμης καινοτομίας. Θα εξετάσουν θέματα πολιτισμού, επικοινωνίας και ηγεσίας στο πλαίσιο των ψηφιακών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν. Θα εφαρμόσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις σε πραγματικά επιχειρηματικά ζητήματα, ενισχύοντας τις ψηφιακές τους ικανότητες με επίκεντρο την επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση.

 

 

 • Corporate Governance and Financial Management- Εταιρική Διακυβέρνηση και Οικονομική Διοίκηση

Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio), τον οικονομικό προγραμματισμό, και την ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση του κινδύνου (risk diversification). Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός βιώσιμου επενδυτικού portfolio, μέσω της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων μεγάλων εταιρειών, ενώ παράλληλα θα εξετάσουν μέσα από πραγματικά παραδείγματα μελέτης, διάφορες έννοιες της οικονομικής διαχείρισης, όπως η δομή του κεφαλαίου και οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων. Θα αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες για επαγγελματικούς ρόλους σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα, επιχειρήσεις χρηματιστηρίου, τμήματα διαχείρισης επενδύσεων, ταμεία και εταιρική οικονομική διαχείριση.

 • MBA Research Project- Ερευνητικό Έργο

Οι σπουδαστές θα εξετάσουν κριτικά ένα θέμα της επιλογής τους. Ταυτόχρονα, θα αναπτύξουν συστηματικά τόσο προσωπικές και ψηφιακές δεξιότητες, όσο και εδραιωμένες στον κλάδο τεχνικές έρευνας. Θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της έρευνας για τη βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική. Μέσω της εξέτασης ενός πραγματικού επιχειρηματικού θέματος, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την επιστροφή ή την είσοδό τους στον εργασιακό κόσμο, και θα διαμορφώσουν κατάλληλες προοπτικές για την επαγγελματικής τους πορεία και εξέλιξη ως μελλοντικοί ηγέτες στον τομέα των επιχειρήσεων.

 • MBA Project Dissertation-Διατριβή ΜΒΑ

Σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος, οι σπουδαστές θα επιλέξουν τη μορφή της τελικής τους εργασίας μεταξύ μιας διατριβής ή ενός εφαρμοσμένου εταιρικού έργου. Η διατριβή κάθε σπουδαστή θα πρέπει να περιλαμβάνει, μια σύνοψη του οργανισμού που ερευνάται, μια ανασκόπηση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και την εξαγωγή έγκυρων ερευνητικών ερωτημάτων. Παράλληλα, ο σπουδαστής θα προβεί σε αξιολόγηση της ερευνητικής μεθόδου που υιοθετήθηκε και των τεχνικών συλλογής δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και συμμετοχική παρατήρηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ερμηνεία και ανάλυση ποιοτικών και, ενδεχομένως, ποσοτικών δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, καθώς και στην παρουσίαση των εμπειρικών ευρημάτων.

 

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο σπουδαστής θα έχει αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες για να ακολουθήσει μια καριέρα στην οποία θα αξιοποιήσει τις εξαιρετικές ευκαιρίες για διεθνή δικτύωση με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας. Θα επωφεληθεί από την πρακτική εμπειρία και το δυναμισμό πλειάδας στελεχών από ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, εισπράττοντας ποικίλα επιχειρηματικά ερεθίσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παίρνοντας μέρος σε διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές και ερευνητικά προγράμματα και γνωρίζοντας σε μεγάλο αναλυτικό βάθος τις αναδυόμενες και πιο σύγχρονες πρακτικές στο χώρο του εμπορίου, της διαχείρισης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος ή Φεβρουάριος

Γλώσσα διδασκαλίας: Eλληνικά

Τα δωρεάν μαθήματα Αγγλικών ξεκινάνε εντατικά αρχές Σεπτεμβρίου με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με 2 ώρες την εβδομάδα. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Πτυχίο Πανεπιστημίου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)