Useful Links

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Νομικής - LLM

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

University-of-Sunderland

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο – (LLM)

Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Νομικής του DEI College αποτελείται από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους ακαδημαϊκούς νομικούς. Πρόκειται για άριστους καθηγητές, με γνώσεις, μεταδοτικότητα, καθώς και με μια νοοτροπία απόλυτα υποστηρικτική προς τους φοιτητές μας. Οι σημειώσεις και τα συγγράμματα των καθηγητών μας χαίρουν συγχαρητηρίων και αναγνώρισης του Πανεπιστημίου της Αγγλίας.

H πολυετής εμπειρία του DEI College στην παροχή υπηρεσιών ακαδημαϊκής αριστείας σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η περιοδική αξιολόγησή του από διεθνώς αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν εχέγγυο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Νομικής του DEI College, τόσο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την υποστήριξη των φοιτητών του, όσο και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζει.

Στόχος του τμήματος Νομικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και μεθόδων που απαιτούνται για την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των σπουδαστών στον κλάδο της Νομικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού Νομικής που προσφέρεται από το DEI College είναι το παρακάτω:

LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Το LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο – Commercial Law and International Trade LLM παρέχει ένα καινοτόμο και σφαιρικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσεγγίζει παραδοσιακούς τομείς του Εμπορικού Δικαίου που διέπουν το Διεθνές Εμπόριο και ταυτόχρονα διδάσκει στον φοιτητή νομικές δεξιότητες και εφαρμοσμένες νομικές μεθόδους.

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο απευθύνεται σε υποψήφιους που:

 • Επιθυμούν να επεκτείνουν τους τομείς της επαγγελματικής τους πρακτικής ή εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυστηρώς ρυθμισμένους τομείς της αγοράς
 • Επιθυμούν να μάθουν από έμπειρους καθηγητές Νομικής, οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία με φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Επιθυμούν να ενταχθούν σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα που προάγει τη στενή συνεργασία των φοιτητών με το διδακτικό προσωπικό και προτάσσει την ανάδειξη της μάθησης σε μια συμμετοχική και ευχάριστη εμπειρία
 • Διαθέτουν όραμα και θέλουν να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο, ο οποίος θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και την ικανότητά τους να αναλύουν και να συνθέτουν γνώσεις και εμπειρίες

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες και η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από μία διπλωματική εργασία, δύο μαθήματα μεθοδολογίας νομικής έρευνας, καθώς και τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Advanced legal Skills – Προηγμένες Νομικές Δεξιότητες

  Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την έρευνα και τον εντοπισμό νομικών πληροφοριών και θα εξελίξουν τη θεωρεία της νομικής μεθοδολογίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναπτυχθεί η δεξιότητα της νομικής συγγραφής και της έρευνας ώστε όλοι οι σπουδαστές κατά την αποφοίτησή τους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν όλες τις προηγμένες νομικές δεξιότητες που απαιτεί ο κλάδος.

 • Commercial Law & International Trade – Εμπορικό Δίκαιο και Διεθνές Εμπόριο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν εκτενώς τις βασικές πτυχές του Εμπορικού Δικαίου. Θα εξερευνήσουν τον τρόπο δημιουργίας των συμβάσεων πώλησης, των δικαιωμάτων των μερών μίας σύμβασης και θα εντρυφήσουν στις υποχρεώσεις που δημιουργούν αυτές οι συμβάσεις στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Έμφαση θα δοθεί επίσης στους στόχους και την αποτελεσματικότητα των αρχών του Εμπορικού Δικαίου.

 • Applied Legal methods – Εφαρμοσμένες Νομικές Δεξιότητες
  Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις νομικές δεξιότητες που διδάχθηκαν πάνω σε ένα ερευνητικό έργο που να είναι κατάλληλο για υποβολή ως ακαδημαϊκό έγγραφο σε κάποιο επίσημο συνέδριο. Για το λόγο αυτό η εργασία θα συνοδεύεται και από μία παρουσίαση 15 λεπτών δίνοντας ουσιαστικά στο φοιτητή τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε συνθήκες προσομοίωσης ενός συνεδρίου. Το θέμα δύναται να το καθορίσει ο ίδιος ο φοιτητής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σπουδών του τμήματος Νομικής. Ο σπουδαστής θα πρέπει να επιδείξει σαφή κατανόηση της ενότητας που έχουν επιλέξει.

 • Legal Research Project – Νομικό ερευνητικό έργο
  Η ενότητα αυτή παρέχει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα ένα θέμα πάνω σε ένα αντικείμενο προσωπικού ενδιαφέροντος που πάντα τον ενδιέφερε και που τον ώθησε να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ή που προέκυψε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί κυρίως για να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παράγουν ένα ερευνητικό έργο πάνω σε ένα αντικείμενο καθαρά δικού τους ενδιαφέροντος χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς ενός μαθήματος και το οποίο θα μπορούσε να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

 • Dissertation – Διατριβή
  Οι σπουδαστές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος Νομικής θα αναπτύξουν την επίσημη διατριβή του μεταπτυχιακού τους προγράμματος. Η διατριβή έχει σχεδιαστεί για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι σπουδαστές θα πρέπει να μελετήσουν έναν αριθμό καθορισμένων ή προαιρετικών τομέων του ποινικού δικαίου, αλλά το βασικό στοιχείο στην τελική διατριβή των μεταπτυχιακών σπουδών, είναι η έμφαση που δίνεται στην ανεξάρτητη έρευνα των σπουδαστών. Αυτή η ενότητα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν ατομικά, σε ένα θέμα της επιλογής τους εντός του ποινικού νομικού χώρου, χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη διδακτική θεματική ύλη.

  * Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Το Πανεπιστήμιο του Sunderland είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο θα έχετε αποκτήσει τόσο τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διακρατικό εμπόριο, όσο και τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη διεθνή δικηγορική πρακτική.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος ή Φεβρουάριος

Γλώσσα διδασκαλίας: Eλληνικά

Τα δωρεάν μαθήματα Αγγλικών ξεκινάνε εντατικά αρχές Σεπτεμβρίου με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με 2 ώρες την εβδομάδα.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Πτυχίο Πανεπιστημίου
-Αστυνομική Ταυτότητα
-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)