Useful Links

Τμήμα Πληροφορικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

University-of-Sunderland

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής - MSc Cybersecurity

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Cybersecurity, που προσφέρεται από το DEI College στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για επαγγελματική απασχόληση στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για έναν κλάδο με ραγδαία ανάπτυξη λόγω της διαρκώς αυξανόμενης εμφάνισης ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν, μέσω της μελέτης βασικών θεμάτων γνώσης, όπως η ασφάλεια δικτύου και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε οργανισμούς, μεθόδους και πρωτόκολλα που απαιτούνται για την εφαρμογή αποτελεσματικών, ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων.

Οι σπουδαστές του DEI College έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στo DEI College και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα MSc Cybersecurity:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους που:

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις απευθείας από την αγορά εργασίας στον κυβερνοχώρο και να αντιμετωπίσουν με σιγουριά τις προκλήσεις της ψηφιακής ασφάλειας.
 • Επιθυμούν να εξερευνήσουν τις εκτεταμένες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες του Διαδικτύου.
 • Επιδιώκουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα κυβερνοασφάλειας σε σενάρια της βιομηχανίας του πραγματικού κόσμου για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στην ψηφιακή σφαίρα.
 • Στοχεύουν στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων, αναζητώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο δυναμικό τοπίο της κυβερνοασφάλειας.

Δομή του Προγράμματος

Η φοίτηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Πληροφορική (Τεχνολογίες διαδικτύου και Ασφάλεια) διαρκεί ένα έτος και το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων, Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Οπτικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός διαδικτύου, Ασφάλεια διαδικτύου,  Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές,  Διπλωματική Εργασία.

Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες και η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

 • Fundamentals of Cybersecurity – Βασικές αρχές Κυβερνοασφάλειας

  Οι μαθητές θα καλύψουν μια σειρά θεμάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης που θα τους επιτρέψουν να καθορίσουν, να θεσπίσουν και να διατηρήσουν την κατάλληλη διακυβέρνηση, την παράδοση και τη δημιουργία λύσεων κυβερνοασφάλειας για πληροφορίες, συστήματα και ασφάλεια δικτύων. Θα κατανοήσουν τις υποκείμενες τεχνολογίες των ασφαλών συστημάτων και θα αποκτήσουν κριτική επίγνωση των εγγενών κινδύνων και των σχετικών ζητημάτων απορρήτου της χρήσης τους στο περιβάλλον ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εφαρμόζοντας έννοιες όπως οι αρχές του ελάχιστου προνομίου, ο διαχωρισμός του κινδύνου, η άμυνα σε βάθος και η μυστικότητα.

 • Technology Management for Organisations – Διαχείριση Τεχνολογίας για Οργανισμούς

  Οι μαθητές θα μάθουν να εφαρμόζουν τις αρχές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της κυβερνοασφάλειας και της επιστήμης δεδομένων για να παρέχουν ανθεκτικές και ισχυρές οργανωτικές λύσεις για ασφαλείς και πολύτιμες πληροφορίες. Θα αναπτύξουν τεχνικές και θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν κριτική ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών της χρήσης της κυβερνοασφάλειας για τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου για τα δεδομένα και θα επιτρέψουν την επιχειρηματική συνέχεια σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.

 • Cyber Resilience and Incident Response – Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο και Αντιμετώπιση Περιστατικών

  Οι μαθητές θα εξετάσουν την κυβερνοασφάλεια στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη χρησιμοποιώντας τις έννοιες του ασφαλούς σχεδιασμού σε μια σειρά πλατφορμών και προβληματικών περιοχών. Θα μελετήσουν εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, ασφαλή προγραμματισμό και αμυντικό προγραμματισμό. Θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να αναλάβουν την πρώτη απάντηση σε περιπτώσεις παραβίασης στον κυβερνοχώρο και συναφών συμβάντων. Θα αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις και να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα για την πιθανή αποτροπή της εμφάνισής τους.

 • Cybersecurity and User Experience Design – Κυβερνοασφάλεια και Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη

  Οι μαθητές θα μελετήσουν τα δύο θέματα της κυβερνοασφάλειας και της χρηστικότητας στο σχεδιασμό λογισμικού. Θα κατανοήσουν τις ανταλλαγές και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν αυτά τα θέματα. Θα ερευνήσουν προκλήσεις στους τομείς της ωφέλιμης ασφάλειας μέσω μιας έρευνας παλαιότερης και πρόσφατης έρευνας στη χρησιμοποιήσιμη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα εξετάσουν τη φύση της χρηστικότητας και την εμπειρία του χρήστη, όπως ισχύει για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τον αντίκτυπο της ψυχολογίας των χρηστών, τα μοντέλα χρηστών, το περιεχόμενο χρήσης και τις τεχνικές αξιολόγησης χρηστικότητας.

 • Computing Masters Project  – Διατριβή

    Οι μαθητές θα αναπτύξουν ένα πρακτικό παραδοτέο και θα διερευνήσουν έναν τομέα ακαδημαϊκής έρευνας μέσω της υποστήριξης ενός χορηγού, για παράδειγμα: μια στρατηγική πληροφορικής. Μια ερευνητική μελέτη· ένα τεχνικά προκλητικό τεχνούργημα (π.χ. μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμός, υλοποίηση, επανασχεδιασμένη λύση)· ή να προβεί σε μια θεωρητική ανασκόπηση βασισμένη σε μια νέα ερευνητική ερώτηση (που παρέχεται από ένα ερευνητικό ενεργό μέλος του προσωπικού). Θα υποστηρίξουν το έργο με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που αποτελεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης τους – μια συστηματική σύνθεση εννοιών, υποθέσεων, προσδοκιών, πεποιθήσεων και θεωριών που υποστηρίζει και ενημερώνει την έρευνά τους.

   *Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής (MSc Cybersecurity) θα σας προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση της διεπιστημονικής περιοχής που αφορά τις διαδραστικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες διαδικτύου, μια βαθιά εξειδίκευση στις τεχνολογικές πτυχές τους (υλικό και λογισμικό), καθώς και εξοικείωση με τον σχεδιασμό, τις εφαρμογές και την αξιολόγησή τους. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής θα μπορείτε να απασχοληθείτε σε θέσεις εργασίας σχετικές με τα παρακάτω προφίλ:

 • Δημιουργοί/Προγραμματιστές (developers) διαδραστικών τεχνολογιών.
 • Σχεδιαστής (designer) ενσωματωμένων συστημάτων, κινητών διεπαφών και εφαρμογών του διαδικτύου των αντικειμένων.
 • Δημιουργός/Σχεδιαστής «έξυπνων» διαδραστικών συστημάτων
 • Αναλυτής δεδομένων διαδραστικών τεχνολογιών.
 • Τεχνικός διευθυντής (technical leader/ director) έργων Πληροφορικής.
 • Διευθυντής έργων σε εταιρίες πληροφορικής ή μέσων ενημέρωσης (project manager in the broad IT and media industries).
 • Σχεδιαστής διάδρασης (interaction designer) και ειδικός σε εμπειρία χρήστη (UX specialist).
 • Σχεδιαστής βάσεων δεδομένων

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος ή Φεβρουάριος

Γλώσσα Διδασκαλίας : Eλληνικά

Τα δωρεάν μαθήματα Αγγλικών ξεκινάνε εντατικά αρχές Σεπτεμβρίου με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με 2 ώρες την εβδομάδα.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Πτυχίο Πανεπιστημίου
-Αστυνομική Ταυτότητα
-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)