Useful Links

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

University-of-Sunderland

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας - BA (Hons) English

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

Περιγραφή του Προγράμματος Αγγλικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του DEI College, στοχεύει στην εξοικείωση και την εκπαίδευση των φοιτητών με τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της κριτικής και της συγκριτικής λογοτεχνίας

Η σχολή Αγγλικής Φιλολογίας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές, μέσα από τη μελέτη της βασικής γνώσης, να αποκτήσουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και δεξιότητες για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών. Συγχρόνως, ενισχύει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και κουλτούρας και την ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου. Εκτός από τα παραπάνω, εστιάζει και στην κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές πρακτικές και ιδεολογίες διαφόρων μορφών.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Αγγλικής Φιλολογίας προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρεία γνώση των ρευμάτων της λογοτεχνίας και των ειδών και γενών του λόγου από την αγγλοσαξονική περίοδο έως σήμερα. Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν στα χέρια τους ένα ανταγωνιστικό πτυχίο για την αγορά εργασίας με το οποίο θα είναι ικανοί να διεκδικήσουν ανταγωνιστικές θέσεις. 

Οι σπουδαστές του DEI College έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο  DEI College και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Αγγλικής Φιλολογίας συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών Αγγλικής Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη από το DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα, ενώ οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Αγγλικής Φιλολογίας:

 • The Writer’s Craft: Developing your skills – Η Τέχνη του Συγγραφέα: Αναπτύσσοντας τις δεξιότητές σας

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τα τρία κύρια είδη γραφής, ήτοι την ποίηση, την πεζογραφία και το δράμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μελετηθεί η συγγραφή μυθοπλασίας και διηγημάτων και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

 • Order from Chaos: Narrative and Poetry – Τάξη Μέσα στο Χάος: Αφήγημα και Ποίηση
  Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στη λογοτεχνική μελέτη και θα εξοικειωθούν με βασικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και ανάλυση της αφήγησης και της ποίησης, σε κείμενα που καλύπτουν μία ποικιλία θεμάτων, όπως το υπερφυσικό, το έγκλημα, η συνείδηση, η εκδίκηση, η τεχνολογία και η περιβαλλοντική καταστροφή.

 • Stages and Pages: Drama and Criticism – Στάδια και Σελίδες: Δράμα και Κριτική
  Οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με την ανάλυση του δράματος και τη χρήση διαφορετικών ειδών κριτικής, ειδικά σε σχέση με το θέατρο. Μέσα από διάφορα έργα θα εξεταστεί μια σειρά κειμένων, από την κλασική φιλοσοφία έως τις σύγχρονες θεατρικές γραφές, ενώ θα συζητηθούν σύγχρονες και παλαιότερες ιδέες γύρω από το δράμα. 
 • Language in the 21st Century – Γλώσσα στον 21ο Αιώνα

  Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στη μελέτη της γλώσσας. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος της ενότητας, αυτή η μελέτη τοποθετείται σταθερά στο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας, αφού εξακριβωθεί τι είναι η ανθρώπινη γλώσσα και πώς η επιτάχυνση της παγκόσμιας ροής των ανθρώπων και η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζουν τις μορφές και τις λειτουργίες της.

 • Describing Modern English – Περιγράφοντας τη Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα

  Οι σπουδαστές θα επικεντρωθούν σε ένα σύνολο εργαλείων για την περιγραφή και την ανάλυση της αγγλικής γλώσσας με λεπτομερή και συστηματικό τρόπο. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από το μάθημα “Γλώσσα στον 21ο αιώνα” και να τις επεκτείνουν στα τρία κύρια “επίπεδα” της γλωσσικής περιγραφής, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στη μορφολογία, τη σύνταξη, τη φωνητική φωνολογία και τη σημασιολογία των αγγλικών σε όλα τα γλωσσικά είδη.

 • The Writer’s Journey – Το Ταξίδι του Συγγραφέα

  Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στη συγγραφή δομημένης δημιουργικής πεζογραφίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστεί το “Monomyth” του Campbell, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τους τρόπους δημιουργίας ενός “Best Seller”, καθώς και ένα πρότυπο λογοτεχνικής ανάλυσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Αγγλικής Φιλολογίας:

 • Questioning Literature: History and Theory – Αναλύοντας τη Λογοτεχνία: Ιστορία και Θεωρία

  Οι σπουδαστές κάθε εβδομάδα θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα κεντρικό ζήτημα στη λογοτεχνική ιστορία, την κριτική ή τη θεωρία. Το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει βασικές δεξιότητες και γνώσεις και να ενθαρρύνει τη διαδραστική συζήτηση.

 • Refocusing Literature: Introduction to Literary Theory and Criticism – Επαναπροσδιορισμός Λογοτεχνίας: Εισαγωγή στη Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας

  Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνικής κριτικής. Κάθε εβδομάδα, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση και να την εφαρμόσουν σε ένα ή περισσότερα σύντομα λογοτεχνικά κείμενα, αξιολογώντας τις ιδέες και τους περιορισμούς της θεωρίας.

 • Literature of the Victorian Age – Λογοτεχνία στη Βικτωριανή Εποχή

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τους μεγάλους ποιητές και μυθιστοριογράφους της περιόδου της βικτωριανής γραφής από το 1847 έως το 1891. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μελετηθούν θέματα όπως ο  γάμος, τα χρήματα, η κοινωνική τάξη και η κινητικότητα, η επαρχιακή και αγροτική ζωή, η ζωή της πόλης και οι Βικτωριανοί κοινωνικοί κώδικες και η θέση των γυναικών. Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ του συγγραφέα, του κειμένου, του αναγνώστη και του κόσμου.

 • Literature from the Inferno to Paradise: The Renaissance – Λογοτεχνία από την Κόλαση στον Παράδεισο: Η Αναγέννηση
  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν την ευρωπαϊκή μετάβαση από τον Μεσαιωνικό στον Αναγεννησιακό τρόπο σκέψης. Τα λογοτεχνικά κείμενα θα μελετηθούν σε σχέση με το πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της Ελισαβετιανής εποχής και της Αγγλίας του 17ου αιώνα.
 • Contemporary Sociolinguistics – Σύγχρονη Κοινωνιογλωσσολογία

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τα αίτια της γλωσσικής διαφοροποίησης και αλλαγής. Θα επικεντρωθούν στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας, διερευνώντας πώς κοινωνικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική και  γεωγραφική θέση επηρεάζουν τη γλώσσα, καθώς και τον ρόλο των γλωσσικών στάσεων και ιδεολογιών.

 • How to write like Tolkien: Archetypal Literature From Homer to Harry Potter – Πώς να γράφετε όπως ο Tolkien : Αρχετυπική λογοτεχνία από τον Όμηρο στον Harry Potter

  Η λογοτεχνία, και ειδικότερα η συγγραφή μυθιστορημάτων φαντασίας, συνεχίζει να περιλαμβάνει αρχετυπικούς χαρακτήρες. Οι μαθητές θα εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους πολλά κείμενα έχουν βασιστεί στην έννοια του “Μonomyth” και θα τους ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να διαμορφώσουν το έργο τους αξιοποιώντας τη «μονομυθική» δομή.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Αγγλικής Φιλολογίας:

 • Monster, Madness, and Mayhem: Gothic Literature – Tέρας, Τρέλα και Φόνος: Γοτθική Λογοτεχνία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τη σύγχρονη γοτθική μυθοπλασία, τόσο από λογοτεχνική όσο και από θεωρητική άποψη, εστιάζοντας σε μια σειρά από γοτθικά «τέρατα», από βρικόλακες και λυκανθρώπους μέχρι κατά συρροή δολοφόνους και τρομοκράτες.

 • Advanced Studies – Πτυχιακή Μελέτη

  Οι σπουδαστές για τη πτυχιακή τους εργασία θα δημιουργήσουν ένα κείμενο οκτώ χιλιάδων λέξεων, καθώς και μια παρουσίαση πάνω στο έργο τους. Οι σπουδαστές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις ερευνητικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να επιδείξουν πρωτότυπη οπτική πάνω στο θέμα που έχουν επιλέξει.

 • Shakespeare – Σαίξπηρ

  Οι σπουδαστές στο τρίτο έτος θα διδαχθούν ένα ευρύ φάσμα σαιξπηρικών θεατρικών έργων. Το μάθημα καλύπτει όλα τα κύρια είδη στα οποία δούλεψε ο Σαίξπηρ: Κωμωδία (π.χ. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και Δωδέκατη νύχτα), Τραγωδία (π.χ. Οθέλλος και Μάκβεθ), Ιστορία (π.χ. Richard II και Henry IV Μέρος 1) και Ρομαντισμός (π.χ. The Tempest).

 • Language and Gender – Γλώσσα και Φύλο

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν την ανάπτυξη της φεμινιστικής έρευνας σχετικά με το φύλο και τη γλώσσα από τη δεκαετία του 1970. Θα εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρικών μελετών προφορικής αλληλεπίδρασης, αφηγήσεων σεξιστικής γλώσσας και πρόσφατες μελέτες για τον λόγο και την κατασκευή των ταυτοτήτων φύλου. Ειδικότερα, θα μελετηθούν τα αποτελέσματα του «φεμινισμού δεύτερου κύματος», εξετάζοντας επιχειρήματα που σχετίζονται με τον μετα-φεμινισμό και τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίστανται οι αρρενωπότητες.

 • Writing the Novel – Συντάσσοντας το Μυθιστόρημα

  Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια ολιστική εικόνα των απαιτήσεων για τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος, όπως «το ελαστικό σενάριο». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι σε θέση να εξελίξουν την ιδέα τους χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και να γνωρίζουν πώς να υποβάλουν συνολικά δείγματα κεφαλαίων, περίληψη και συνοδευτική επιστολή.

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Αγγλικής Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς  
 • Άριστη κατανόηση της ουσίας των λογοτεχνικών κειμένων και των αξιών και τάσεων που τα επηρεάζουν
 • Ευχέρεια στο λόγο και ανάπτυξη ικανοτήτων για ατομική μελέτη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
 • Άριστη εκμάθηση της αγγλικής ορολογίας 
 • Σημαντική ανάπτυξη διανοητικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική πορεία
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας, ενώ παράλληλα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευση τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online) 

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο της Αγγλικής φιλολογίας;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888+30 2310 251999