Useful Links

Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής

University-of-Sunderland

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής - BSc (Hons)

Περιγραφή του Προγράμματος Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής

Το πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής (BSc Sports Coaching and Physical Education) του DEI College που προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sunderland, εμβαθύνει σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών, οι οποίες μελετούν τη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και της άσκησης. Εστιάζει σε βασικές θεωρίες και έννοιες Φυσιολογίας, Βιοκινητικής, Ψυχολογίας και Προπονητικής, και το ρόλο αυτών στη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων σε ατομικά και συλλογικά αθλήματα. Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση, οι σπουδαστές διδάσκονται  πρακτικές μεθόδους και τεχνικές εκγύμνασης για την ενίσχυση των παραμέτρων της αθλητικής επίδοσης.

Οι απόφοιτοι του πτυχίου Φυσικής Αγωγής & Προπονητικής (ΤΕΦΑΑ) αποκτούν έτσι το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον να συνδράμουν στη ραγδαία εξελισσόμενη Αθλητική Βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής στη Θεσσαλονίκη στο DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια πλήρους φοίτησης ή σε 6 χρόνια μερικής φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, μαθήματα εφαρμογής, ομαδική εργασία και έρευνα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν επίσης εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής:

  • Academic and Professional Development – Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Ανάπτυξη

   Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, χρήσιμες για την ακαδημαϊκή επιτυχία και την μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Θα γνωρίσουν σε βάθος το επάγγελμα που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας για μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα. Θα αποκτήσουν πιστοποιημένες ικανότητες στην εκπαίδευση, τη γυμναστική, το αθλητικό μασάζ και τις πρώτες βοήθειες.

  • Introduction to Coaching Leadership – Εισαγωγή στο Coaching Leadership

   Οι σπουδαστές θα διδαχθούν τα διαφορετικά στυλ προπονητικής. Κατόπιν, θα σχεδιάσουν ομαδικά και θα παρουσιάσουν μια αποτελεσματική και ασφαλή προπονητική συνεδρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

  • Theory and Practice of Physical Education 1 – Θεωρία και Πράξη Φυσικής Αγωγής 1

   Οι σπουδαστές θα επικεντρωθούν σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών στον τομέα του Αθλητισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την προστασία των παιδιών, τον προγραμματισμό μαθημάτων με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή, τις κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου όπως παιχνίδια με μπάλα και χορό καθώς και εξωτερικές δραστηριότητες.

  • Sport and Health in the Community – Αθλητισμός και Υγεία στην Κοινότητα

   Ο Aθλητισμός είναι μια πολιτιστική πρακτική, που συνδέεται με την κοινότητα, το περιβάλλον, την οικονομία, τα Μέσα Ενημέρωσης, την παγκοσμιοποίηση, την πολιτική, την ανισότητα και τα προβλήματα διακρίσεων. Οι σπουδαστές καλούνται, να εξετάσουν τον περίπλοκο κόσμο του Αθλητισμού και τις οργανικές του συνδέσεις με την υπόλοιπη κοινωνία.

  • Introduction to Motor Skills &Sport and Exercise Psychology – Εισαγωγή στις Κινητικές Δεξιότητες & Ψυχολογία Αθλητισμού και Άσκησης
   Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της ψυχολογίας, του αθλητισμού και της άσκησης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της σωματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα εξετάσουν θεωρίες για την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και μεθόδους καθοδήγησης για την καλλιέργειά αυτών.
  • Introduction to Sport and Exercise Physiology and Movement Analysis – Εισαγωγή στη φυσιολογία του αθλητισμού και της άσκησης και στην ανάλυση κίνησης
   Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν την ανθρώπινη φυσιολογία, ανατομία και εμβιομηχανική σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Θα μάθουν για τη δομή και τη λειτουργία καθενός από τα συστήματα του σώματος, για να αναπτύξουν θεωρητική και πρακτική γνώση της ανατομίας του ανθρώπου.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους:

 • Research and Professional Development – Έρευνα και Επαγγελματική Ανάπτυξη

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τα θεωρητικά θεμέλια και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην έρευνα και την επιστημονική μελέτη. Θα μάθουν πώς να διεξάγουν μια έρευνα ορμώμενοι από ένα ερευνητικό ερώτημα μέχρι την ολοκλήρωση και παρουσίασή της. Η ενότητα θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάλυσης τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας.

 • Theory and Practice of Sports Coaching – Θεωρία και Πράξη Αθλητικής Προπονητικής

  Οι σπουδαστές θα θα μελετήσουν τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των αθλητών, και θα αξιολογήσουν τη σημασία της σχέσης προπονητή – αθλητή για τις αθλητικές επιδόσεις. Θα μελετήσουν παιδαγωγικές πρακτικές και θα εφαρμόσουν αρχές προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου κατά την προετοιμασία βιντεοσκοπημένων και ζωντανών προπονητικών συνεδριών. Θα σχεδιάσουν μια ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας σειράς συμμετεχόντων.

 • Theory and Practice of Physical Education 2 – Θεωρία και Πράξη Φυσικής Αγωγής 2

  Οι σπουδαστές θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με σύγχρονα ζητήματα και ηλικιακά κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ως παραδείγματα σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά τα εξής: ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα παιχνίδια με μπάλα, χορός, γυμναστική (με βάση το Key Stage 3) καθώς και υπαίθριες δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση.

 • Pedagogy and Practice – Παιδαγωγική και Πρακτική

  Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν σε σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα, αναφορικά με παιδαγωγικές στρατηγικές για την καθοδήγηση και τη διδασκαλία παιδιών. Παραδείγματα σύγχρονων θεμάτων στον τομέα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ενότητας περιλαμβάνουν, τα πρότυπα διδασκαλίας και καθοδήγησης, τη σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού και τις ισχύουσες κυβερνητικές πολιτικές αναφορικά με τον Αθλητισμό.

 • Biomechanical Analysis of Human Movement – Εμβιομηχανική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης

  Οι σπουδαστές  θα αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα ελαττώματα των εμβιομηχανικών οργάνων στην τεχνική παρατήρηση και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης. Θα αναπτύξουν την ικανότητα να συλλέγουν πειραματικά στοιχεία και να καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και της άσκησης.  

  Physiology of Fitness and Training – Φυσιολογία Γυμναστικής και Προπόνησης

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις από θεωρητική και πρακτική σκοπιά:

  • Ζητήματα μέτρησης στη φυσιολογία του αθλητισμού και της άσκησης
  • Μέθοδοι φυσιολογικών δοκιμών στη φυσιολογία του αθλητισμού και της άσκησης
  • Υπομέγιστοι δείκτες της έντασης της άσκησης
  • Η φυσιολογία στην οποία στηρίζονται οι σύγχρονες προπονητικές τεχνικές

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους:

 • Dissertation – Διατριβή

  Οι σπουδαστές θα σχεδιάσουν μια ερευνητική μελέτη καταβάλλοντας τη δέουσα προσοχή σε μεθοδολογικά, νομικά και ηθικά ζητήματα. Θα επιδοθούν σε συστηματική έρευνα και κριτική αναθεώρηση της βιβλιογραφίας ώστε να εντοπίσουν γνωστικά κενά και να διατυπώσουν ένα σαφές ερευνητικό ερώτημα. Κατόπιν, θα παρουσιάσουν και θα αξιολογήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. 

 • Adaptive Physical Activity – Προσαρμοστική Φυσική Δραστηριότητα

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσαρμόσουν την φυσική δραστηριότητα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Κατόπιν, θα σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα προπόνησης για άτομα με αναπηρία λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις.

 • Developing Excellence in Sports Coaching – Ανάπτυξη Αριστείας στην Αθλητική Προπονητική

  Οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που αποτελούν θεμέλια για την επαγγελματική εξέλιξη των προπονητών. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σε πράξη.

 • Theory and Practice of Physical Education 3 – Θεωρία και Πράξη Φυσικής Αγωγής 3

  Στην ενότητα αυτή οι σπουδαστές θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παράδοση μαθημάτων, σε μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Κατόπιν, θα σχεδιάσουν μια διάλεξη με θεματική της επιλογής τους, η οποία προορίζεται για παράδοση σε σχολική τάξη. Αυτή η πρακτική
  διάσταση του μαθήματος παρέχει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες σε συνθήκες τάξης. 

 • Sport and Exercise Physiology – Φυσιολογία Αθλητισμού και Άσκησης

  Οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν κριτικά, μέσω της επιστημονικής μελέτης, τα πρωτόκολλα Φυσιολογίας και τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες παρεμβάσεις στην υγεία, την ευεξία και την απόδοση των αθλητών καθώς και του ευρύτερου πληθυσμού.

 • Exercise & Diet Behaviour Change – Άσκηση & Αλλαγή Συμπεριφοράς Διατροφής

  Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τις στρατηγικές αλλαγής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του τομέα Υγείας με σκοπό την υιοθέτηση και διατήρηση της άσκησης και της υγιεινής διατροφής, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν στρατηγικές παρέμβασης που στοχεύουν σε συγκεκριμένους πληθυσμούς αλλά και στο ευρύ κοινό.

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Πρακτική εμπειρία σε υπερσύγχρονα αθλητικά κέντρα και εργαστήρια
 • Δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή
 • Ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό πρόγραμμα στον τομέα της αθλητικής επιστήμης, με έμφαση στην προπονητική, που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της εξελισσόμενης αθλητικής βιομηχανίας
 • Διαρκώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι σύμφωνο με τις ανάγκες της αγοράς
 • Εξερευνήστε την επιστήμη που συμβάλλει άμεσα στην απόδοση των κορυφαίων επαγγελματιών αθλητών του κόσμου
 • Πολυδιάστατη επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και την επίδραση της άσκησης σε αυτούς
 • Εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της συλλογής πληροφοριών και της αξιολόγησης δεδομένων που σχετίζονται με τις αθλητικές επιδόσεις

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα. Η επαγγελματική τους ενασχόληση σε αυτόν τον τομέα ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευση του ακαδημαϊκού προσωπικού σε παγκόσμια θέματα και τάσεις, όπως ο ανταγωνισμός ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, προσφέρει ιδανική βοήθεια για τη μελλοντική εξέλιξη των φοιτητών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος
Γλώσσα Διδασκαλίας : Eλληνικά

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888+30 2310 251999