Useful Links

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής

University-of-Sunderland

Πτυχίο Πληροφορικής - BSc (Hons) Computing

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

Περιγραφή του Προγράμματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής του DEI College, στοχεύει στην εξοικείωση και εκπαίδευση των σπουδαστών πάνω στις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές των υπολογιστών. Μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που ανανεώνεται συνεχώς και ευθυγραμμίζεται με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, οι σπουδαστές του προγράμματος έχουν άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το πτυχίο Πληροφορικής, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν το ρόλο των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μηχανική λογισμικού, στη τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά μέσα και την τεχνολογία πολυμέσων, τις βάσεις δεδομένων, την ασφάλεια και κρυπτογραφία, την ανάπτυξη ιστοτόπων και το διαδικτυακό προγραμματισμό. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής “BSc (Hons) Computing” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πτυχίου Πληροφορικής και αποσκοπούν σε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο. Σκοπός είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Οι σπουδαστές του DEI College έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο DEI College και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Πληροφορικής συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν, διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα, ενώ οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Πληροφορικής.

 • Computer Systems, Architectures and Networks – Συστήματα Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Διάρθρωση και Δίκτυα

Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στον τρόπο λειτουργίας ενός υπολογιστή, από τη στιγμή που ενεργοποιείται. Κατά τη  διάρκεια του προγράμματος θα εξερευνήσουν τι συμβαίνει μέσα στο σύστημα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές επεξεργάζονται τα δεδομένα. Θα μάθουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υλικού και λογισμικού, χρησιμοποιώντας πραγματικό εξοπλισμό, αλλά και προσομοιώσεις.

 • Software Engineering – Mηχανική Λογισμικού

Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μηχανικής λογισμικού και βιομηχανικών πρακτικών, που αποσκοπούν στην προώθηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας, αποδοτικού, αξιόπιστου και ασφαλούς λογισμικού. Θα εξετάσουν τον τρόπο δημιουργίας του λογισμικού και τα διάφορα στάδια του κύκλου ανάπτυξης του.

 • Introduction to Programming – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στις θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, όπως ο τρόπος συγγραφής προγραμμάτων υπολογιστών, χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, όπως η Python ή η C#. Θα κατανοήσουν τις τεχνικές εντοπισμού σφαλμάτων για την εύρεση και επίλυση ελαττωμάτων.

 • Full Stack Development – Προγραμματισμός Full Stack

 Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν την ανάπτυξη ιστοσελίδων τόσο front-end όσο και back-end και θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα πλαίσια για να δημιουργήσουν μια πλήρως δυναμική εφαρμογή ιστού. Θα εξετάσουν την ανάπτυξη του σύγχρονου ιστού και θα επανεξετάσουν τις υποκείμενες τεχνολογίες και πρότυπα. Θα δημιουργήσουν προγράμματα που εκτελούνται σε ζωντανό διακομιστή ιστού ενώ θα χρησιμοποιούν μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού.

 • Emerging Technologies Νέες τεχνολογίες

Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στην εμφάνιση νέων εργαλείων και τεχνικών στην επιστήμη των υπολογιστών. Θα συζητήσουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας σειράς αναδυόμενων τεχνολογιών στη βιομηχανία και την κοινωνία, όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα, η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα κρυπτονομίσματα, οι φορητές τεχνολογίες και η κυβερνοασφάλεια. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουν  ζητήματα που σχετίζονται με την υιοθέτηση  νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών από τους τελικούς χρήστες.

 • Specialist Project – Πτυχιακή Εργασία

Oι σπουδαστές θα ερευνήσουν και θα αναπτύξουν μια διατριβή που βασίζεται στον προτιμητέο τομέα σπουδών. Θα συνεργαστούν με ειδικούς σε εργαστηριακές συνεδρίες για να εμβαθύνουν στο πεδίο ειδίκευσής τους. Θα αξιολογήσουν τα κοινωνικά, ηθικά, επαγγελματικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με υπολογιστικά συστήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Πληροφορικής.

 • Agile Development and DevOps – Ανάπτυξη Πρακτικών Agile και DevOps
  Οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν πρακτικές Agile και DevOps στη σύγχρονη ανάπτυξη λογισμικού, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες. Θα εφαρμόσουν έννοιες SCM και εντολές GIT σε ποικίλα προγραμματιστικά σενάρια. Θα σχεδιάσουν workflows σε ένα απομακρυσμένο αποθετήριο που αυτοματοποιεί την κατασκευή, τον έλεγχο και την ανάπτυξη ενός προϊόντος λογισμικού.
 • Database Systems- Συστήματα Βάσεων Δεδομένων                                                                Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για τις βάσεις δεδομένων και το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων. Θα εφαρμόσουν γλώσσες σχεσιακού προγραμματισμού για το χειρισμό βάσεων δεδομένων. Παράλληλα, θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη σύγχρονων ασφαλών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Advanced Programming- Προχωρημένος Προγραμματισμός
  Οι σπουδαστές θα σχεδιάσουν λύσεις σε προγραμματιστικά προβλήματα με αντικειμενοστραφή προσέγγιση και μοντελοποίηση λογισμικού (ΟΟ Software), χρησιμοποιώντας διαγράμματα UML. Θα αξιοποιήσουν προηγμένες τεχνικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και θα επιλέξουν κατάλληλα πρότυπα σχεδιασμού λογισμικού, δομές δεδομένων και αλγόριθμους για αποδοτικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.
 • IoT and Robotics- Διαδίκτυο των Αντικειμένων και Ρομποτική
  Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων και την εφαρμογή τους στη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Χρησιμοποιώντας συστήματα οδηγών και τη γλώσσα προγραμματισμού Python, θα δημιουργήσουν πρωτότυπες εφαρμογές συσκευών IoT. Θα εφαρμόσουν κατάλληλες τεχνικές δικτύωσης για την υποστήριξη απομακρυσμένης λειτουργίας και συνδεσιμότητας μεταξύ συσκευών edge computing.
 • CyberSecurity – Κυβερνοασφάλεια
  Οι φοιτητές θα αναλύσουν τις αρχές και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επιβολή και διατήρηση της ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών. Θα μελετήσουν case studies κυβερνοασφάλειας, στις οποίες κοινωνικοί παράγοντες όπως η υπέρ-κοινοποίηση και οι επιθέσεις phishing έχουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα ασφαλές σύστημα.
 • Enterprise Project- Επιχειρησιακό Μοντέλο
  Οι σπουδαστές θα συμμετέχουν στην οργάνωση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανάπτυξης μιας υπολογιστικής λύσης για ένα πρόβλημα. Θα εμβαθύνουν στην ανάλυση και την ανατροφοδότηση πάνω σε σχόλια για να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν τη δική τους πρωτότυπη λύση. Θα κατανοήσουν τις επιχειρηματικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό, την επιλογή, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ενός λογισμικού έργου.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Πληροφορικής.

  • Computing Project – Πτυχιακή Εργασία στη Πληροφορική

   Οι σπουδαστές θα αποτυπώσουν στο πλαίσιο της Πτυχιακής Εργασίας την σε βάθος γνώση και κριτική κατανόηση του ερευνητικού θέματος που έχουν επιλέξει. Θα αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, ο αυτοαναστοχασμός και η διαχείριση χρόνου. Θα συλλέξουν και θα οργανώσουν πληροφορίες και θα παρουσιάσουν το έργο τους, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται  κριτική αξιολόγηση και  ορθή αναφορά και παραπομπή των κατάλληλων ερευνητικών πηγών.

  • Artificial Intelligence – Τεχνητή Νοημοσύνη

   Οι σπουδαστές θα εξετάσουν μια σειρά πρακτικών Τεχνητής Νοημοσύνης και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων στην κοινωνία, τη βιομηχανία και την έρευνα. Θα διακρίνουν τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την εφαρμογή τους, καθώς επίσης και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών. Θα αξιολογήσουν κριτικά τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και θα καθορίσουν ποιες προσεγγίσεις Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κατάλληλες για την επίλυσή τους.

  • Advanced Data Technologies – Προηγμένες τεχνολογίες δεδομένων

   Οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, καθώς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων. Οι θεματικές ενότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ενισχυμένα μοντέλα δεδομένων για προηγμένες εφαρμογές, μεγάλες βάσεις δεδομένων για προηγμένες εφαρμογές, μεγάλες βάσεις δεδομένων και τα συναφή ζητήματα επιδόσεων και ασφαλείας.

  • Android Mobile Technologies – Τεχνολογίες Κινητών Android
   Οι σπουδαστές θα δημιουργήσουν μια εξαιρετικά διαδραστική και δυναμική εφαρμογή για κινητά. Θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και κλιμακούμενη προσέγγιση που γεφυρώνει τους τομείς του σύγχρονου σχεδιασμού για smartphones και tablets, του προγραμματισμού SDK και της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.
  • Advanced Cybersecurity – Προηγμένη Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
   Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στις έννοιες του κινδύνου, των απειλών, των τρωτών σημείων και των φορέων επίθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την αυθεντικοποίηση, την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο πρόσβασης μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA).

 

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Σύγχρονο και συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς 
 • Δια βίου απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη διαχείριση επίλυσης προβλημάτων, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό.
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο της Πληροφορικής
 • Έμφαση στη διεθνή διάσταση των εξελίξεων σε επίπεδο τεχνολογίας και έρευνας
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας με ουσιαστικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας, ενώ παράλληλα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευση τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος
Γλώσσα Διδασκαλίας : Eλληνικά

Η εμπειρία μου ως φοιτήτρια στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής στο κολλέγιο DEI, διεύρυνε τις γνώσεις μου παρέχοντας μου την εκπαίδευση που θα ήθελα να αποκτήσω ώστε να επιτύχω τους στόχους μου. Ολοκληρώνοντας το πτυχίο μου στο τμήμα της Πληροφορικής είναι αξιοσημείωτο να αναφέρω πως με βοήθησε στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Κατερίνα Κ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online) 

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο της πληροφορικής;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888+30 2310 251999