Useful Links

Συχνές Ερωτήσεις / FAQs
Προσφέρονται δυνατότητες στέγασης για τους φοιτητές που έρχονται από άλλες πόλεις;

Ναι. Το DEI αναλαμβάνει την εύρεση κατοικίας για τους φοιτητές που δεν μένουν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Οι σπουδές πραγματοποιούνται εξολοκλήρου στην Ελλάδα;

Ναι. Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται μέσω του DEI College ολοκληρώνονται στη Θεσσαλονίκη.

Δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης;

Ναι. Το DEI αναλαμβάνει την προετοιμασία των εγγράφων που απαιτούνται για την αναβολή στράτευσης.

Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο αγγλικών για να γίνει κάποιος δεκτός στα προγράμματα σπουδών;

Το επίπεδο αγγλικών που απαιτείται για να γίνει ένας υποψήφιος δεκτός στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα και το επίπεδο σπουδών (μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό). Το DEI αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την προετοιμασία των φοιτητών ενώ παρέχει υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικών καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ποιος είναι ο κώδικας δεοντολογίας των σπουδαστών του Κολλεγίου;

Κώδικας Δεοντολογίας Φοιτητών

 

  1. Αρχές καλής πρακτικής

Το Κολλέγιο DEI υποδέχεται ένα ευρύ φάσμα φοιτητών και προσωπικού και στηρίζει την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον αμοιβαίο σεβασμό στο πλαίσιο ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος όπου όλοι νιώθουν την εκτίμηση και την στήριξη στο πρόσωπό τους. Το εν λόγω περιβάλλον δεν διαμορφώνεται μόνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντός του χώρου του Κολλεγίου αλλά και σε σχέση με την κλινική πρακτική άσκηση και κάθε άλλου είδους πρακτική άσκηση, τα επιτόπια ταξίδια ή τις αθλητικές δραστηριότητες, ή άλλες δραστηριότητες στην διάρκεια των οποίων οι φοιτητές μαθαίνουν εκτός των ορίων του χώρου Κολλεγίου ή όπου εκπροσωπούν το Κολλέγιο.

Ως κοινότητα δεσμευόμαστε να παρέχουν ένα περιβάλλον ελεύθερο από διακρίσεις, εκφοβισμό, παρενοχλήσεις ή θυματοποίηση όπου όλα τα μέλη αυτής της κοινότητάς μας και τρίτοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και δεν θα έρχονται αντιμέτωποι με διακρίσεις, εκφοβισμό ή παρενοχλήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε πτυχή της ταυτότητάς τους, όπως η ηλικία, η αναπηρία, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, της εγκυμοσύνης και της μητρότητας), η εθνότητα (συμπεριλαμβανομένης της φυλής, του χρώματος ή της εθνικότητας), η θρησκεία ή το θρήσκευμα (συμπεριλαμβανομένης της αθεΐας) ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το Κολλέγιο DEI δεν δείχνει ανοχή απέναντι σε καμία μορφή διάκρισης σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Το Κολλέγιο DEI γνωρίζει ασφαλώς ότι η κοινότητά μας υπάρχει στον ψηφιακό κόσμο όπως και στον φυσικό κόσμο και ότι οι παρενοχλήσεις, οι διακρίσεις και ο εκφοβισμός μπορούν να λάβουν χώρα τόσο επιγραμμικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και ενώπιος ενωπίω. Όσα γράφουν οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης και οι φοιτητές οφείλουν να το αναγνωρίζουν αυτό στο πλαίσιο της συμπεριφοράς τους.

Όλοι οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους αναλαμβάνουν την δέσμευση να συμμορφώνονται με τις αρχές και τους κανόνες του Κολλεγίου συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν στην συμπεριφορά και την πειθαρχία. Αυτός ο Κώδικας περιγράφει συνοπτικά πώς το Κολλέγιο DEI αξιώνει να συμπεριφέρονται τα μέλη της φοιτητικής του κοινότητας και περιγράφει συνοπτικά τι θεωρεί ότι συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους των φοιτητών. Αποτελεί συσχετιζόμενο έγγραφο της Πειθαρχικής Διαδικασίας του Κολλεγίου όπου περιγράφονται οι κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση που υπάρχει η ένδειξη ότι η συμπεριφορά ενός φοιτητή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν τον Κώδικα.

 

  1. Παράνομη συμπεριφορά

Οι φοιτητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν προκαλεί κίνδυνο, απειλή ή φόβο στους άλλους, δεν εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Κολλεγίου ούτε ζημιώνει την φήμη του. Η διενέργεια πράξεων υπό την επήρεια του αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών δεν συνιστά ελαφρυντικό ή δικαιολογία για την παράνομη συμπεριφορά αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας. Παραδείγματα παράνομης συμπεριφοράς είναι ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) τα εξής:

Σωματική βία: μη ηθελημένη σωματική επαφή, σπρώξιμο, μπουνιά, κλωτσιά, φτύσιμο κλπ.

Κακή σεξουαλική συμπεριφορά: συμμετοχή ή απόπειρα συμμετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση, δημιουργία ή κοινή χρήση φωτογραφιών προσωπικών στιγμών χωρίς συναίνεση, μη ηθελημένη σωματική επαφή ή σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου, μη ηθελημένη ή άσεμνη εμφάνιση σημείων του σώματος. Διευκόλυνση τέτοιας συμπεριφοράς τρίτων (π.χ. με την νόθευση ποτού). Απαξίωση ή εξευτελισμός θυμάτων σεξουαλικής βίας.

Παρενοχλήσεις: περιορισμός ή εξαναγκασμός συμπεριφοράς, καταδίωξη και παρακολούθηση. Σεξουαλική, ομοφοβική, τρανσφοβική, φυλετική, φυσική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος κάποιου λόγω του ότι ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν ή συνδέονται με προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Συμπεριφορά που προκαλεί φόβο ή αγωνία σε άλλους. Απειλητική, καταχρηστική, διαταραγμένη ή παράλογη συμπεριφορά. Συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που διέπουν το Κολλέγιο ή συνιστούν μια μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού ή που δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον για κάποιον άλλο. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει αναρτήσεις, σχόλια και άλλες ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών ομάδων και περιλαμβάνει για παράδειγμα την δημοσιοποίηση ψηφιακών ή άλλων εικόνων με ή χωρίς κείμενο με σκοπό να εξευτελίσουν το θύμα.

Βίαιη συμπεριφορά: οι απειλές, η διενέργεια πράξεων κατά τρόπο εκφοβιστικό ή εχθρικό, η χρήση ανάρμοστης φρασεολογίας.

Περιουσία: η πρόκληση ζημίας στην περιουσία μελών της κοινότητας του Κολλεγίου ή του Κολλεγίου. Η κλοπή. Η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος στην ιδιωτική περιουσία του Κολλεγίου ή μη προσήκουσα χρήση των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου συμπεριλαμβανομένου των δικτύων υπολογιστών.

Υγεία και ασφάλεια: κάθε πράξη ή δόλια παράλειψη που πιθανόν να προκαλέσει σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή να επιβαρύνει την υγεία και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις ή στους ενοίκους τους ή που αντιβαίνει στις πολιτικές του Κολλεγίου αναφορικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον ή με πολιτικές της κυβέρνησης ή της δημόσιας υγείας, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της δημόσιας υγειάς όπως για παράδειγμα, η παραβίαση της οικειοθελούς απομόνωσης.

Ναρκωτικά: η κατοχή ή η προμήθεια παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Η κατοχή ή η προμήθεια συνταγογραφούμενων ναρκωτικών που δεν έχουν συνταγογραφηθεί για εσένα ή για το πρόσωπο που σου τα προμήθευσε.

Διατάραξη: Διατάραξη των ακαδημαϊκών, διοικητικών, αθλητικών, κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων του Κολλεγίου ή άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων των μελών της κοινότητας του Κολλεγίου. Συμπεριφορά που παρεμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης, της σκέψης, της δράσης ή της αναζήτησης οποιουδήποτε άλλου φοιτητή ή μέλους του προσωπικού ή νόμιμου επισκέπτη του Κολλεγίου. Συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην φήμη του Κολλεγίου. Αδυναμία δήλωσης του ονόματος ή/και της φοιτητικής ταυτότητας σε υπάλληλο του Κολλεγίου σε περίπτωση που είναι εύλογο να ζητηθεί αυτή η πληροφορία ή αντιποίηση της ταυτότητας άλλου φοιτητή/χρήση της ταυτότητάς τους ανά πάσα στιγμή ή αξίωση προς/διευκόλυνση άλλου προκειμένου να αντιποιηθεί την ταυτότητα φοιτητή. Εμπλοκή σε πειθαρχική διερεύνηση για παράδειγμα με την καταστροφή αποδεικτικών μέσων ή τον εκφοβισμό μαρτύρων ή τα αντίποινα για κατηγορίες πειθαρχικών παραβάσεων ή την καταγγελία κακόβουλης ή δόλιας παρόνομης συμπεριφοράς.

Ανεντιμότητα: απάτη, δόλια παράνομη συμπεριφορά, εξαπάτηση, υπεξαίρεση ή κατάχρηση χρηματικών ποσών ή περιουσιακών στοιχείων του Κολλεγίου, παράνομη χρήση ή παραποίηση αρχείων ή εγγράφων που τηρούνται από το Κολλέγιο (συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης προσόντων ή άλλων προϋποθέσεων αποδοχής στο Κολλέγιο ή της επίβλεψης από το Κολλέγιο της παρακολούθησης οποιουδήποτε φοιτητή), το προσωπικό του ή τους επισκέπτες ή οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση, μετάδοση, χρήση ή δημοσιοποίηση ηλεκτρονικά τηρούμενων ή άλλων δεδομένων που τηρεί το Κολλέγιο ή είναι προσβάσιμα μέσω του εξοπλισμού ή των δικτύων του Κολλεγίου. Ενέργειες που στοχεύουν να εξαπατήσουν το Κολλέγιο κατά την λειτουργία του. Η προσφορά ή η δόση χρημάτων, δώρων ή άλλων κινήτρων σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Κολλεγίου με σκοπό την παρότρυνση του υπαλλήλου να εκτελέσει την εργασία του/της ανάρμοστα ή να τον/την ανταμείψει για την εκτέλεση κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η ενθάρρυνση ή η παρότρυνση άλλων φοιτητών να προβούν σε παράνομη συμπεριφορά στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ή η διευκόλυνση προς αυτούς να προβούν στην ως άνω συμπεριφορά.

Τελετουργίες μύησης: οι τελετουργίες μύησης δεν επιτρέπονται στο Κολλέγιο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε γεγονός αποδοχής που έχει σχεδιαστεί με σκοπό οι μετέχοντες να συμπεριφερθούν κατά τρόπο που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ως εξευτελιστικός, απαξιωτικός ή απομειωτικός, να καταναλώσουν υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ ή άλλων ουσιών (παράνομες ή άλλες) ή με σκοπό οι μετέχοντες να συμπεριφερθούν κατά τρόπο που μπορεί να επιφέρει την δυσφήμιση του Κολλεγίου.

Εγκληματικότητα: συμπεριφορά που συνιστά αδίκημα εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις:

Α) η συμπεριφορά έλαβε χώρα στις ή πλησίον των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου ή στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή ενόσω βρίσκεται σε επίσημη δραστηριότητα του Κολλεγίου.

Β) επηρέασε ή αφορά σε άλλα μέλη του Κολλεγίου

Γ) θέτει σε κίνδυνο άλλα μέλη της κοινότητας του Κολλεγίου

Δ) προκαλεί ζημία ή απειλεί την φήμη του Κολλεγίου

Ε) συνιστά απιστία σε περίπτωση που ο φοιτητής κατέχει κάποια θέση ευθύνης εντός του Κολλεγίου

Αδυναμία δήλωσης τυχόν ποινικών καταδικών που επιβλήθηκαν στην διάρκεια της φοίτησης στο Κολλέγιο, όπως περιγράφονται περιληπτικά τους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής στο Κολλέγιο.

  Διαδικαστικά: Παραβίαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, κανονισμού, κώδικα δεοντολογίας ή διαδικασίας ή αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε απόφαση ή σύσταση εκδόθηκε ως αποτέλεσμα πειθαρχικής διαδικασίας είτε επίσημης είτε ανεπίσημης ή παράνομη συμπεριφορά που έλαβε χώρα όταν στον φοιτητή είχε ήδη επιβληθεί επίπληξη ακόμη εν ισχύ.

  1. Αρχές αντιμετώπισης της παράνομης συμπεριφοράς

Τυχόν καταγγελίες παράνομης συμπεριφοράς εξετάζονται δυνάμει της Πειθαρχικής Διαδικασίας των Φοιτητών. Μπορεί να εξεταστούν ανεπισήμως, επισήμως αλλά σε τοπικό επίπεδο εντός της Σχολής ή της Υπηρεσίας ή του Κολλεγίου.

Επί τη βάσει της εκτίμησης του κινδύνου, το Κολλέγιο μπορεί να αναστείλει την φοιτητική ιδιότητα των καταγγελλόμενων φοιτητών κατά των οποίων στρέφονται οι καταγγελίες στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων εν όσω εκκρεμεί η πειθαρχική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά αναγνώριση της ενοχής αλλά συνιστά τρόπο διαχείρισης του κινδύνου έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση. Αυτή η αναστολή μπορεί να αφορά στην αναστολή της πρακτικής άσκησης, της παρακολούθησης των μαθημάτων, της παρουσίας στον χώρο του Κολλεγίου ή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Οι παροχές φοιτητικής μέριμνας θα παραμένουν στην διάθεση των φοιτητών που τίθενται σε αναστολή.

Εάν αποδειχθούν οι ισχυρισμοί, το Κολλέγιο έχει στην διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει, από μια προειδοποίηση έως την αποβολή από το Κολλέγιο. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση στο πλαίσιο της διαδικασίας και επίσης μπορούν να αποτανθούν στην Υπηρεσία του Ανεξάρτητου Διαιτητή της Ανώτερης Εκπαίδευσης εφόσον δεν θεωρούν ότι έχουν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα.

Η Πειθαρχική Διαδικασία των Φοιτητών δεν είναι μια ποινική διαδικασία και ο σκοπός της δεν είναι να καταλήξει κατά πόσο ο φοιτητής διέπραξε κάποιο αδίκημα. Αντ’ αυτού, ο σκοπός της είναι να διαπιστώσει κατά πόσο ο φοιτητής επέδειξε παράνομη συμπεριφορά κατά παράβαση του Κώδικα αυτού. Σε περίπτωση που η κατηγορία για παράνομη συμπεριφορά συνιστά και αδίκημα για το οποίο θα πρέπει να επιληφθεί η αστυνομία και η ποινική δικαιοσύνη, το Κολλέγιο θα συνεργαστεί με την αστυνομία προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειες του δεν θα παρεμποδίσουν αυτήν την άλλη διαδικασία. Ωστόσο, το Κολλέγιο μπορεί να ξεκινήσει την πειθαρχική δίωξη εκ παραλλήλου και μπορεί να διερευνήσει την παράνομη συμπεριφορά που μπορεί να συνιστά ταυτόχρονα και αδίκημα αλλά το θύμα να έχει επιλέξει να μην το καταγγείλει στην αστυνομία.

Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης μιας παράνομης συμπεριφοράς, το Κολλέγιο DEI θα στηρίξει τον καταγγέλλοντα φοιτητή, τον καταγγελλόμενο φοιτητή και τους τυχόν μάρτυρες. Κατά την εν λόγω διαδικασία θα ληφθούν υπόψη τυχόν σχετικές εύλογες αναθεωρήσεις.

Τι εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται στο DEI College;

Για να δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που παρέχονται στο DEI College σε προπτυχιακό επίπεδο κάντε κλικ εδώ ενώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ εδώ

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα διαρκεί 3 χρόνια ενώ τα μεταπτυχιακά έχουν διάρκεια από 1 έως 2 χρόνια.

Σε τι διαφέρουν τα πτυχία αυτών των προγραμμάτων από αυτά που αποκτούν οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Μ.Βρετανία;

Tα πτυχία που αποκτούνται μέσω του DEI College δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα πτυχία που αποκτούνται μετά από φοίτηση στη Μ.Βρετανία

Τα πτυχία που παρέχονται μέσω του DEI αναγνωρίζονται;

Tα πτυχία που παρέχονται μέσω του DEI College πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα από τον φορέα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΣΑΕΠ ) σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 4093/2012.

Μπορεί κάποιος να σπουδάσει Νομική στο DEI College και να ολοκληρώσει τις σπουδές του χωρίς να φύγει από την Ελλάδα;

Η φοίτηση στα προγράμματα Νομικής, όπως και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα του DEI College, ολοκληρώνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί ο σπουδαστής να μείνει στο εξωτερικό.

Μπορεί κάποιος να σπουδάσει σε προγράμματα των οποίων την ακαδημαϊκή επίβλεψη έχει το LSE;

Στο DEI College μπορείτε να φοιτήσετε σε προγράμματα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στους κλάδους των Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών των οποίων την ακαδημαϊκή επίβλεψη έχει το LSE.

Ποια είναι η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής;

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση είναι το Απολυτήριο Λυκείου και η βασική γνώση αγγλικών.

Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου του DEI από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια;

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κανονισμοί των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από το DEI College καθορίζονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Τα επίπεδα ελέγχου είναι ετήσια και τριετή (interim periodic reviews) και αφορούν στην αξιολόγηση των εξετάσεων και εργασιών των σπουδαστών καθώς και στην πιστοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής, του εκπαιδευτικού προσωπικού και της εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας του κολλεγίου με τα αυστηρά ακαδημαϊκά πρότυπα που καθορίζει το κρατικό πλαίσιο λειτουργίας τους στη Μ. Βρετανία.

Υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής από άλλον εκπαιδευτικό φορέα;

Ναι. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ποικίλουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές ελληνικών ή ξένων ιδρυμάτων να ενταχθούν στο αντίστοιχο έτος σπουδών.

Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών από ΙΕΚ

Σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους ΙΕΚ να ενταχθούν στο δεύτερο έτος σπουδών.

Τι είναι τα προγράμματα foundation;

Τα προγράμματα foundation είναι εξειδικευμένα προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών μέσω των οποίων οι φοιτητές προετοιμάζονται για τις προπτυχιακές τους σπουδές στη Μ.Βρετανία

Σε ποιους απευθύνονται;

Απευθύνονται σε απόφοιτους Λυκείου ή μαθητές Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στη Μ.Βρετανία για την απόκτηση πρώτου πτυχίου (Bachelor Degree) σε πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Υπάρχουν στο DEI College προγράμματα για όλες τις ειδικότητες;

Το DEI College προσφέρει προπαρασκευαστικά προγράμματα όλων των ειδικοτήτων και κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να προετοιμάσει τον υποψήφιο σπουδαστή σύμφωνα με τον κλάδο σπουδών που επιλέγει.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης στα πανεπιστήμια της Μ.Βρετανίας;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει καταρχάς να επισκεφθεί τα γραφεία μας για ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο σπουδών. Αφού καθοριστεί ο κλάδος σπουδών και τυχών οικονομικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί, θα ξεκινήσει η έρευνα για τον εντοπισμό των διαθέσιμων θέσεων και πανεπιστημίων. Στην συνέχεια θα αποσταλεί η αίτηση στα πανεπιστήμια. Στο τέλος δρομολογούνται οι διαδικασίες επιλογής εστίας και συμπλήρωσης του σπουδαστικού δανείου.

Πότε πρέπει να σταλεί η αίτηση στα πανεπιστήμια;

Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους όμως για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει ο υποψήφιος να ξεκινήσει τη διαδικασία όσο το δυνατό νωρίτερα.

Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση στο Λύκειο για να ξεκινήσει η φοίτηση στα προγράμματα Foundation;

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε αποφοιτήσει από το Λύκειο για να ξεκινήσετε τα προπαρασκευαστικά μαθήματα. Η φοίτηση στα Foundation Courses μπορεί να γίνει παράλληλα καθώς το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.

Πόσο διαρκούν οι σπουδές στη Μ.Βρετανία;

Οι σπουδές στα πανεπιστήμια της Αγγλίας για την απόκτηση Bachelor διαρκούν 3 χρόνια ενώ στη Σκωτία 4 χρόνια.

Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων των πανεπιστημίων;

Τα δίδακτρα των πανεπιστημίων στην Αγγλία κυμαίνονται από £8,500 έως και £9,000 ετησίως ενώ στην Σκωτία η φοίτηση, προς το παρόν, είναι δωρεάν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων;

Τα δίδακτρα καλύπτονται εξολοκλήρου από το σπουδαστικό δάνειο που προσφέρει η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας σε όσους Ευρωπαίους σπουδαστές φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου, ανεξάρτητα από το οικογενειακό τους εισόδημα. Η αποπληρωμή ξεκινά αφού αποφοιτήσει ο σπουδαστής και το εισόδημά του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, ξεπερνά τις £21,000 το χρόνο. Το DEI αναλαμβάνει την συμπλήρωση και την αποστολή της αίτησης σπουδαστικού δανείου για όλους τους φοιτητές.